Voor­zorgs­principe open­stelling Oost­vaar­ders­plassen (amen­dement)


25 mei 2016

Amendement nr.: E
Onderwerp: Voorzorgsprincipe openstelling Oostvaardersplassen
Agendapunt: 9c
Onderwerp Statenvoorstel: Gewijzigde bestuursopdracht nationaal park OVP
Nummer Statenvoorstel: 1899335

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 25 mei 2015

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toevoegen aan beslispunt 1:

  • De Natura 2000 richtlijnen en intrinsieke waarde van het gebied leidend te laten zijn bij de planvorming om te komen tot een Nationaal Park;
  • Het voorzorgsprincipe te hanteren en het gebied niet verder open te stellen dan het huidige niveau ten einde onherstelbare schade aan het gebied te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, 50PLUS, PVV, SGP, CU, PvdA, GroenLinks, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer