Aandacht voor eiwit­tran­sitie


1 juni 2016

Motie nr.: 10

Onderwerp: Aandacht voor eiwittransitie

Agendapunt: 7a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2016-2020

Nummer Statenvoorstel: 1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 1 juni 2016

Constaterende dat:

  • Flevoland als kenniseconomie een belangrijke rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de voedselproductie;
  • Het college in haar collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019 innovatie wil stimuleren binnen o.a. de topsector landbouw en waar zich andere kansen voordoen;

Overwegende dat:

  • de productie van vlees een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de milieuruimte dan de productie van graan;
  • via plantaardige eiwitten meer oplossingen gecreĆ«erd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de toenemende voedselbehoefte in de wereld dan via de minder efficiĆ«nte productie van dierlijke eiwitten;

Verzoeken het college:

  • via de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. aandacht te verlenen aan starters, doorstarters en ondernemers die gericht zijn op innovatie binnen de duurzame transitie van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten naar equivalenten van plantaardige oorsprong en zich in Flevoland willen vestigen of gevestigd zijn, deze behulpzaam te zijn bij het vinden van kapitaal en deze te verbinden met onderzoeksinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, CU, 50PLUS, SGP, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer