Insect-vrien­de­lijke inrichting nieuwe wegen


11 november 2015

Motie nr.: 14

Onderwerp: Insect-vriendelijke inrichting nieuwe wegen

Agendapunt: 6

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016

Nummer Statenvoorstel: 1780051

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 11 november 2015

Constaterende dat:

  • Provinciale Staten op 30 mei 2015 een motie hebben aangenomen om bij-vriendelijk bermbeheer te onderzoeken,
  • GS op 4 september 2012 de Staten heeft meegedeeld dat ze de baanverdubbeling van de Gooiseweg als een kans zien voor bij-vriendelijke bermen
  • dat deskundigen bevestigd hebben dat de weg, die via uitvalswegen in direct contact staat met de Veluwezoom en de Utrechtse Heuvelrug, door haar ligging een toevluchtsoord kan vormen voor aldaar verdwenen bijen- en wespensoorten,
  • inmiddels het deel van de Gooiseweg dat al verdubbeld is insect-vriendelijk is ingericht

Overwegende dat:

  • deze weg als voorbeeld zou kunnen dienen voor ander Flevolandse wegen

Verzoeken het college:

  • te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij wegverdubbeling van de rest van de Gooiseweg en de Waterlandse weg een soortgelijke inrichting toe te passen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: VVD, GroenLinks, Senioren+Flevoland

Bekijk de motie hier.


Status

Voor

VVD, CDA, SP, D66, 50PLUS, PVV, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, Senioren+Flevoland(40)

Tegen

Geen

Lees onze andere moties

Inventarisatie Dierenwelzijn

Lees verder

Voorzorgsprincipe openstelling Oostvaardersplassen (amendement)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer