Voorkomen zwerf­katten (inge­trokken)


13 november 2013

Motie nr.: 19

Onderwerp: Motie voorkomen van zwerfkattenpopulaties

Agendapunt: 5

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014

Nummer Statenvoorstel: 1527117

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Constaterende dat:

  • een effectieve manier om de populatie van zwerfkatten en verwilderde katten op een goede manier in de hand te houden de Trap, Neuter, Return (TNR) methode is: Vangen, onvruchtbaar maken en terugplaatsen;
  • ook in het Faunabeheerplan Flevoland 2009-2013 (op blz. 85) over verwilderde katten staat: "Uit studies is gebleken dat de effectiefste oplossing bestaat uit het vangen, onvruchtbaar maken en terugplaatsen van de groep katten.";

Overwegende dat:

  • Voorkomen beter is dan genezen

Dragen het college op:

  • Bij het rijk te pleiten voor een gedegen TNR beleid en identificatie en registratiebeleid, zodat voorkomen kan worden dat zwerfkattenpopulaties ontstaan

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer