Chippen / regi­streren katten (inge­trokken)


13 november 2013

Motie nr.: 20

Onderwerp: Motie chippen en registreren van katten

Agendapunt: 5

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014

Nummer Statenvoorstel: 1527117

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Overwegende dat:

  • Chippen en registreren van katten ervoor zorgt dat eigenaren traceerbaar zijn;
  • Dit het dumpen van katten ontmoedigt;
  • De aanschaf van een kat hierdoor bewuster zal zijn;
  • Kleinschalige fokkers hiermee verplicht worden zich te registreren en daardoor minder snel ongebreideld zullen fokken;

Dragen het college op:

  • Het Rijk te wijzen op de voordelen van het chippen en registreren in relatie tot het terugdringen van het aantal zwerfkatten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: SP, GroenLinks, 50PLUS

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Lees onze andere moties

Afschot Katten

Lees verder

Voorkomen zwerfkatten (ingetrokken)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer