Start­no­titie Vitaal Plat­teland (amen­dement)


16 april 2014

Amendement nr.: C
Onderwerp: Startnotitie Vitaal Platteland
Agendapunt: 10d
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Vitaal Platteland
Nummer Statenvoorstel: 1580087

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 april 2014

Wijzigen ontwerpbesluit

De punten in het statenvoorstel en startnotitie Vitaal Platteland (punt 1.6 blz 3), zijnde:

Ruimte voor intensieve veehouderij
Transitie van akkerbouw naar veehouderij

Te vervangen door:

Keuze tussen ontwikkelruimte voor intensieve veehouderij of andere economische ontwikkelingen
Bescherming van familiebedrijven
Bevorderen van weidegang

Naam initiatiefnemers:

Melissa Bax, PvdD J.N. Simonse, SGP

Bekijk het amendement hier.


Status

Voor

PVV(4), CDA, SP, GL, 50+, IWB, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CU, D66

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer