Voorkomen nieuw­ves­tiging en uitbreiding inten­sieve veehou­derij (amen­dement)


7 juni 2017

Amendement nr.: D
Onderwerp: Voorkomen nieuwvestiging en uitbreiding intensieve veehouderij
Agendapunt: 8b
Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks
Nummer Statenvoorstel: 2054215/2059812

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 7 juni 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Flevoland is en blijft een akkerbouwprovincie, nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen wordt voorkomen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren.

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, PvdA, CU, SGP, Senioren+Flevoland

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Zorgvuldig handelen in verantwoordelijkheid voor dieren

Lees verder

Betekenisvolle oplossingen voor mens, dier en natuur (amendement)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer