Bete­ke­nis­volle oplos­singen voor mens, dier en natuur (amen­dement)


7 juni 2017

Amendement nr.: C
Onderwerp: Betekenisvolle oplossingen voor mens, dier en natuur
Agendapunt: 8b
Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks
Nummer Statenvoorstel: 2054215/2059812

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 7 juni 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Op basis van inzichten ontwikkelen we positieve en betekenisvolle oplossingen voor Flevoland, die fysiek, sociaal en economisch duurzaam zijn voor mens, dier en natuur.

Toelichting; voorgaande zin staat letterlijk in de tekst van het ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks maar met dit beslispunt wordt hier slechts 'dier' aan toegevoegd.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren.

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Senioren+Flevoland, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, PvdA, CU, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer