Vervallen van de bijlage 'contouren van de koers' plan OVP (amen­dement)


8 februari 2017

Amendement nr.: A
Onderwerp: Vervallen van de bijlage 'contouren van de koers'
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen
Nummer Statenvoorstel: 2016541

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 8 februari 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

VI ‘de bijlage 'contouren voor de koers’ geen onderdeel te laten uitmaken van het initiatiefvoorstel

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA en GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, D66

Tegen

Senioren+Flevoland, CU, PVV, SP, CDA, VVD, 50PLUS, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer