Even­wichtige samen­stelling bestuur Fauna­be­heer­eenheid (inge­trokken)


26 oktober 2016

Motie nr.: B
Onderwerp: Evenwichtige samenstelling bestuur Faunabeheereenheid
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel: 1949925

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2016

Wijziging ontwerpbesluit

De tekst van artikel 10 van de verordening uitvoering Wet Natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:

'Artikel 10. Doel faunabeheereenheid

In een faunabeheereenheid werken jachthouders samen ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van het faunabeheerplan.'

te vervangen door

'Artikel 10. Doel en bestuurssamenstelling van de faunabeheereenheid

In een faunabeheereenheid werken jachtaktehouders, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en maatschappelijke organisaties samen ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een faunabeheerplan. Het bestuur van de faunabeheereenheid bestaat uit een gelijke verdeling van vertegenwoordigers van jachtaktehouders, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren (inclusief vertegenwoordigers van de agrarische sector). Het bestuur werkt onder regie van een onafhankelijke voorzitter.'

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indiender: GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer