Versterken van natuur­waarden (amen­dement)


8 november 2017

Amendement nr.: F
Onderwerp: Versterken van natuurwaarden
Agendapunt: 9c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2018
Nummer Statenvoorstel: 2112396

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 8 november 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Het doel (2015-2019) van programma 2.2 Natuur en landschap, zijnde:

'De natuurwaarden zijn behouden, de beleefbaarheid van natuurgebieden is toegenomen en de economische activiteiten in natuurgebieden ondersteunen een succesvol beheer zonder de natuurwaarden te bedreigen.'

te vervangen door:

'De natuurwaarden zijn behouden en zo mogelijk versterkt, de beleefbaarheid van natuurgebieden is toegenomen en de economische activiteiten in natuurgebieden ondersteunen een succesvol beheer zonder de natuurwaarden te bedreigen. En de activiteiten van het programma dienen te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Wet Natuurbescherming.'

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk het (aangepaste) amendement hier. (Bekijk de originele, ingetrokken versie hier.)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD

Tegen

CDA, SGP, PVV

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer