Vangen van amfibieën onder voor­waarden (inge­trokken)


26 oktober 2016

Motie nr.: A
Onderwerp: Vangen van amfibieën onder voorwaarden
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel: 1949925

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2016

Wijziging ontwerpbesluit

De tekst van artikel 8 van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:

‘In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming geldt het verbod op het vangen niet ten aanzien van de Meerkikker (Rana ridibunda), de Middelste groene kikker (Rana kl. esculenta), de Poelkikker (Rana lessonae), de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad (Bufo bufo), alsmede ten aanzien van het bemachtigen van eieren van deze soorten, voor zover dit geschiedt met het oog op gebruik van deze dieren of eieren van deze dieren bij onderzoek of onderwijs.’

te vervangen door:

‘1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 en 3.34 van de Wet natuurbescherming geldt het verbod op het vangen en uitzetten niet ten aanzien van de Meerkikker (Rana ridibunda), de Middelste groene kikker (Rana kl. esculenta), de Poelkikker (Rana lessonae), de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad (Bufo bufo), alsmede ten aanzien van het bemachtigen van eieren van deze soorten, voor zover dit geschiedt met het oog op gebruik van deze dieren of eieren van deze dieren bij onderzoek of onderwijs.

2. De in het eerste lid bedoelde uit het ei voortgekomen dieren moeten, voordat de metamorfose is voltooid, uitgezet worden op de locatie waar ze zijn gevangen.’

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren.

Mede-indiener: GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer