Onder­bouwing effect preven­tieve middelen in FBP (inge­trokken)


26 oktober 2016

Motie nr.: C
Onderwerp: Onderbouwing effect preventieve middelen in FBP
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel: 1949925

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2016

Wijziging ontwerpbesluit

De tekst van artikel 15, lid 2 onderdeel e van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:

‘per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel d, te bereiken en schade te voorkomen ;

Te vervangen door:

'per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel d, te bereiken en schade te voorkomen; daarbij moet in ieder geval worden onderbouwd waarom preventieve maatregelen niet als bevredigend kunnen worden beschouwd en in hoeverre de gevraagde handelingen effectiever zijn dan preventieve middelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indiener: GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer