Motie vreemd: Verbinding Oost­vaar­ders­plassen


20 maart 2018

Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Verbinding Oostvaardersplassen
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 20 maart 2018

Constaterende dat:

  • het Oostvaardersplassengebied voor de grote grazers een afgesloten gebied is;
  • de aanbevelingen van The Second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) niet volledig zijn opgevolgd voor wat betreft het creĆ«eren van een verbindingszone, de openstelling van het Hollands Hout en de realisatie van de Oostvaarderswissel;

Overwegende dat:

  • de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC) adviseert de mogelijkheid voor ontsluiting van de Oostvaardersplassen open te houden, zodat bij zich wijzigende omstandigheden de discussie hierover opnieuw kan worden gevoerd;

Verzoeken het college:

  • de mogelijkheden te onderzoeken voor verbinding van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden;
  • op basis van dit onderzoek de aanleg van de verbindingszone te heroverwegen;
  • de uitkomsten van dit onderzoek en de heroverweging op korte termijn te bespreken in de Commissie Duurzaamheid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer