Stimu­leren Biolo­gische Landbouw / veehou­derij


18 juni 2009

Nummer motie: N

Voorstel inzake: Stimuleren biologische landbouw en veehouderij

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 juni 2009

Overwegende dat:

  • Een aantal agrariërs de overschakeling naar biologisch overweegt, om verschillende redenen;

Constaterende dat:

  • De vraag naar biologische producten groeit en er soms al tekorten zijn;

Dragen het college op:

  • Te onderzoeken hoe biologische landbouw en veehouderij in Flevoland verder kan worden gestimuleerd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, D66, SP(25)

Tegen

VVD(9)

Lees onze andere moties

Bescherming Hazen

Lees verder

Haïti (ingetrokken)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer