Bescherming Hazen


18 juni 2009

Motie nr.: O

Voorstel inzake: de bescherming van de Flevolandse hazen

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 juni 2009

Overwegende dat:

  • De hazenstand volgens de Faunabeheereenheid in 10 jaar tijd gedaald is van 11.750 naar 4.280;
  • De hazenstand in de NOP de helft is van het landelijk gemiddelde en de rest van Flevoland een fractie van het landelijk gemiddelde telt;
  • De Faunabeheereenheid heeft aangegeven dat de lage hazenstand in de provincie een punt van zorg is;
  • In het jachtseizoen van 15 oktober t/m 31 december in Flevoland jaarlijks 2.000 hazen afgeschoten mogen worden voor de plezierjacht en de Provincie daar geen zeggenschap over heeft;

Constaterende dat:

  • De haas als soort in Flevoland behouden moet worden;

Dragen het college op:

  • In beeld te brengen hoe afschot van hazen teruggebracht kan worden;
  • In beeld te brengen hoe de hazenstand gestimuleerd kan worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP(16)

Tegen

(18)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer