Haïti (inge­trokken)


4 februari 2010

Motie nr.: 1

Onderwerp: Haïti (ingetrokken)

Agendapunt: ingelast agendapunt

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 4 februari 2010

Overwegende dat:

 • De aardbeving op Haïti een uitzonderlijk grote ramp blijkt waardoor mens en dier nu onder barre omstandigheden proberen te overleven;
 • Er zich onder de overlevende veelal kinderen en jongeren bevinden die nu wees zijn geworden;
 • Kinderen die hun familie hebben verloren en op straat leven een minimale overlevingskans hebben;
 • De Minister van Milieu en die van Landbouw uitgesproken hebben dat er groot gevaar bestaat dat er besmettelijke ziekten en mogelijk epidemieën onder dieren uitbreken;
 • De Minister van Milieu van Haïti heeft aangegeven dat er dringend professionele hulp met betrekking tot dierenwelzijn nodig is;
 • Het helpen van dieren op Haïti niet alleen veel dierenleed voorkomt maar ook nodig is om mensen te helpen hun leven weer op te bouwen;

Constaterende dat:

 • Veel weeshuizen onleefbaar zijn geworden na de ramp;
 • De weeshuizen juist nu meer weeskinderen dan ooit zullen krijgen en die niet kunnen opvangen;
 • Wereldwijd een grote financiële hulp op gang is gekomen maar dat dit sterk achterblijft wanneer het gaat om hulp aan zowel in het wild levende dieren, zwerf-, huis-, en werkdieren;

Verzoeken het college:

 • 25.000 euro te doneren aan de wederopbouw van weeshuizen op Haïti;
 • 25.000 euro te doneren aan het Animal Disaster Fund;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Lees onze andere moties

Stimuleren Biologische Landbouw / veehouderij

Lees verder

Gedeputeerde Dierenwelzijn (II)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer