Plan van Aanpak Nieuwe Natuur (inge­trokken)


16 oktober 2013

Motie nr.: 3

Onderwerp: Omvang projecten plan van aanpak Nieuwe Natuur

Agendapunt: 8b

Onderwerp Statenvoorstel: Plan van aanpak Nieuwe Natuur in Flevoland

Nummer Statenvoorstel: 1506577

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 oktober 2013

Overwegende dat:

  • tijdens de studiemiddag op 4 september 2013 door alle deskundigen de nadruk gelegd is op het voorkomen van versnippering.

Constaterende dat:

  • uit de strekking van het plan van aanpak en de mededelingen van het college wel duidelijk is dat de voorkeur uitgaat naar robuuste projectideeën en dat versnippering moet worden voorkomen;
  • bij het uitnodigen van projectideeën het risico aanwezig is dat er een aantal ideeën voor kleinere projecten zullen worden ingediend en initiatiefnemers daarvan teleurgesteld moeten worden;

Dragen het college op:

  • vooraf duidelijk te maken dat projecten een behoorlijke omvang moeten beslaan (bijvoorbeeld minimaal 200 ha), of dat het moet gaat om projecten die gebieden verbinden, zodat samen een groot natuurgebied ontstaat;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Lees onze andere moties

Monitoring (bescherming van) Otters

Lees verder

Afschot Katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer