Klimaat­voor­waarden aan steun Flevo­landse orga­ni­saties


24 juni 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 24 juni 2020

Constaterende dat:

  • Er in de provincie Flevoland een noodfonds beschikbaar is gesteld voor steun aan bedrijven in de coronatijd;
  • In Flevoland de stikstofcrisis en de klimaatcrisis nog steeds aan de orde van de dag zijn;
  • De perspectievenbrief de stikstofcrisis en de klimaatcrisis als twee van de belangrijkste uitdagingen voor komende jaren benoemt;

Overwegende dat:

  • Het bedrijfsleven een belangrijke rol kan hebben in de verduurzaming van de samenleving;
  • Het stellen van groene voorwaarden voor steun aan organisaties positief bijdraagt aan een duurzame omschakeling naar een toekomstbestendige samenleving;


verzoeken het college:

Voorwaarden te stellen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit bij het geven van steun aan organisaties in de corona-crisis;

en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: L. Vestering (PvdD)
Handtekening initiatiefnemer:


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer