Onthef­fingen & vergun­ningen op web


12 november 2014

Motie nr.: 13

Onderwerp: Ontheffingen en vergunningen zichtbaar en blijvend op website

Agendapunt: 5a

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015

Nummer Statenvoorstel: 1646208

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Overwegende dat:

  • de provincie op haar website in de sectie 'digitaal loket' de verleende vergunningen en ontheffingen publiceert, maar die helemaal verwijderen na de termijn waarop zienswijzen of bezwaren kunnen worden ingediend;
  • de omgevingsdienst OFGV op haar website in de sectie beschikkingen vergunningen voor de provincie en de gemeenten Almere en Noordoostpolder gepubliceerd heeft, niet gesorteerd op type maar alleen gerangschikt op datum, waarbij die voor de provincie terug gaan tot oktober 2013;
  • het voor de burger nuttig kan zijn om te kunnen nagaan of bepaalde vergunningen en ontheffingen verleend zijn in de afgelopen jaren en daarmee transparantie bevorderd wordt;

Verzoeken het college:

  • bij het ontwerp van de nieuwe website een sectie te maken met verleende vergunningen en ontheffingen gesorteerd op onderwerp en datum;
  • OFGV te verzoeken op haar site de verleende vergunningen te sorteren op onderwerp en datum;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PVV, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, PvdD, InwonersBelang(22)

Tegen

VVD, CDA, D66(16)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer