Onderzoek hazen­stand


11 juni 2014

Motie nr.: 14

Onderwerp: Onderzoek hazenstand

Agendapunt: 10a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2015

Nummer Statenvoorstel: 1603903

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juni 2014

Constaterende dat:

  • De hazenstand in oostelijk en zuidelijk Flevoland per hectare slechts een fractie (minder dan 10%) is van het Nederlands gemiddelde;
  • De reden van de lage hazenstand onbekend is;

Verzoeken het college:

  • Te onderzoeken waarom Flevoland een lage hazenstand heeft;
  • Onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om in zuidelijk en oostelijk Flevoland tot een reguliere hazenstand te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, InwonersBelang

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, CDA(1x), SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, InwonersBelang(17)

Tegen

VVD, PVV, CDA(3x), ChristenUnie, SGP(21)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer