Compen­satie EHS


11 juni 2014

Motie nr.: 15

Onderwerp: Compensatie EHS

Agendapunt: 10a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018

Nummer Statenvoorstel: 1603903

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juni 2014

Overwegende dat:

  • Compensaties voor het onttrekken van delen van de EHS gerealiseerd zijn in bestaand bos- en/of natuurgebied;
  • Hiermee de totale oppervlakte van natuur achteruit gaat;
  • In verschillende andere provincies is vastgelegd dat compensaties niet in bestaande bossen of natuurgebieden worden uitgevoerd;

Verzoeken het college:

  • Compensaties van de EHS niet te realiseren in bestaande bos- of natuurgebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA, SP, D66, 50PLUS

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, InwonersBelang(16)

Tegen

VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP(22)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer