Amen­dement Vaker infor­meren over de landbouw- en voed­sel­tran­sitie


22 februari 2023

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 22 februari 2023

Constaterende dat:

Beslispunt 4 inhoudt dat ‘De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het statenvoorstel over de Jaarstukken ter kennisname aan te bieden.’

Overwegende dat:

De landbouw- en voedseltransitie én de aanbevelingen van de Rekenkamer te belangrijk zijn om slechts eenmaal per jaar over geïnformeerd te worden.

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde

De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het statenvoorstel over de Jaarstukken ter kennisname aan te bieden

x te vervangen door

De monitoring van de aanbevelingen elk kwartaal ter kennisname aan te bieden

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Sylvia Kers (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, GroenRood

Tegen

JA21, VVD, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66, SGP, Van der Starre, 50PLUS, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Geen subsidies voor fossiele bedrijven van Flevoland

Lees verder

Motie Geen herten afschieten in de broed- en bronsttijd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer