Motie van wantrouwen Data­center


26 januari 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland


in vergadering bijeen op: 26 januari 2022


Constaterende dat:

 • PS vanaf de allereerste discussies over datacenters kritisch is geweest op deze mogelijke ontwikkelingen;
 • PS in meerdere besprekingen, moties en amendementen heeft uitgesproken actief ge├»nformeerd en betrokken te willen worden over ontwikkelingen rond Meta Zeewolde;
 • PS heeft aangedrongen op het spoedig ontwikkelen van een datacenter-beleid;
 • Naar nu bleek in o.a. het debat op 8 december 2021, GS totaal geen rekening houdend met de gevoeligheid in PS, een zeer actieve rol heeft gespeeld in het binnen halen en mogelijk maken van de vestiging van Meta in Zeewolde;
 • GS PS, 3 dagen na het debat op 8 december 2021 op de hoogte bracht van het sluiten van een anterieure overeenkomst met de gemeente Zeewolde en Meta over het mogelijk maken van de komst van Meta naar Zeewolde en PS hiervan niet tijdens het debat op de hoogte is gesteld;
 • GS PS pas nadat 5 van de 6 weken van de termijn waren verlopen, op de hoogte bracht van de mogelijkheid tot het geven van een reactieve aanwijzing in combinatie met het bijna verstrijken van de termijn en PS hier feitelijk mee buitenspel is gezet;
 • GS PS op zeer veel momenten, niet, niet tijdig en niet volledig heeft ge├»nformeerd;
 • De hoofdverantwoordelijkheid voor het dossier ligt bij gedeputeerde Appelman, dit blijkt ook uit de datacenterstrategie, de lobby, persconferentie datacentrum Zeewolde, het debat in december en verschillende mededelingen;

Overwegende dat:

 • Het afkeurenswaardig is dat GS PS niet actief heeft betrokken bij zulke grote beslissingen voor de provincie;
 • Het onacceptabel is dat GS PS niet, niet tijdig en niet volledig informeert, in het algemeen en m.b.t. tot deze ontwikkeling met zeer grote maatschappelijke impact in het bijzonder;
 • De verantwoordelijk gedeputeerde geen blijk geeft van het op de juiste wijze beoordelen van de wensen die binnen PS leven, niet op de juiste wijze de motie van treurnis oppakt, politieke en maatschappelijke sensitiviteit mist en qua bestuurscultuur niet past bij de moderne tijd;

X Spreken uit (dictum)

Het vertrouwen in, de voor het datacenter verantwoordelijke gedeputeerde, de heer Appelman per direct op te zeggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: J. Luijendijk (PvdD), G.J. Ransijn (JA21), W. Boutkan (PVV), M.G.J.H. (50PLUS), W.F. Mulckhuijse (SP)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie van afkeuring Datacenter

Lees verder

Motie Wenselijkheid Meta Hyperscale Datacenter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer