Alert blijven op kansen circu­laire economie (amen­dement)


7 juni 2017

Amendement nr.: B
Onderwerp: Alert blijven op kansen circulaire economie
Agendapunt: 8b
Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks
Nummer Statenvoorstel: 2054215/2059812

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 7 juni 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

In de concept-omgevingsvisie Flevoland Straks op blz. 15 opgave Circulaire economie bij onderdeel Koers als laatste zin toe te voegen: "Daarnaast blijven we alert op nieuwe kansen om verdere stappen te zetten richting circulaire economie."

Toelichting: Dit komt overeen met soortgelijke tekst over toekomstige ontwikkelingen in het onderdeel Koers bij de opgave Duurzame energie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Senioren+Flevoland, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, CU, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer