Motie van afkeuring Data­center


26 januari 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland


in vergadering bijeen op: 26 januari 2022


Constaterende dat:

 • PS vanaf de allereerste discussies over datacenters kritisch is geweest op deze mogelijke ontwikkelingen;
 • PS in meerdere besprekingen, moties en amendementen heeft uitgesproken actief ge├»nformeerd en betrokken te willen worden over ontwikkelingen rond Meta Zeewolde;
 • PS heeft aangedrongen op het spoedig ontwikkelen van een datacenter-beleid;
 • Naar nu bleek in o.a. het debat op 8 december 2021, GS totaal geen rekening houdend met de gevoeligheid in PS, een zeer actieve rol heeft gespeeld in het binnen halen en mogelijk maken van de vestiging van Meta in Zeewolde;
 • GS PS, 3 dagen na het debat op 8 december 2021 op de hoogte bracht van het sluiten van een anterieure overeenkomst met de gemeente Zeewolde en Meta over het mogelijk maken van de komst van Meta naar Zeewolde en PS hiervan niet tijdens het debat op de hoogte is gesteld;
 • GS PS pas nadat 5 van de 6 weken van de termijn waren verlopen, op de hoogte bracht van de mogelijkheid tot het geven van een reactieve aanwijzing in combinatie met het bijna verstrijken van het termijn en PS hier feitelijk mee buitenspel is gezet;
 • GS PS op zeer veel momenten, niet, niet tijdig en niet volledig heeft ge├»nformeerd;
 • De bestuurscultuur technocratisch van aard is, geen politieke en maatschappelijke sensitiviteit kent en niet meer past bij de moderne maatschappij;

Overwegende dat:

  • Het afkeurenswaardig is dat GS PS niet actief heeft betrokken bij zulke grote beslissingen voor de provincie;
  • Het onacceptabel is dat GS PS niet, niet tijdig en niet volledig informeert, in het algemeen en m.b.t. tot deze ontwikkeling met zeer grote maatschappelijke impact in het bijzonder;

  X Spreken uit (dictum)

  De handelswijzen van Gedeputeerde Staten, de lobby, het proactief binnenhalen en meewerken aan, het niet, niet tijdig en niet volledig informeren van PS, met betrekking tot het hyperscale datacenter Zeewolde, en de bestuurscultuur in Flevoland in het algemeen, in de zwaarst mogelijke bewoording af te keuren.

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Naam initiatiefnemers: J. Luijendijk (PvdD), G.J. Ransijn (JA21), W. Boutkan (PVV), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), W.F. Mulckhuijse (SP)


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Amendement PS gaat over beleid GS over uitvoering

  Lees verder

  Motie van wantrouwen Datacenter

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Doe mee Doneer