Motie van Treurnis


21 december 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 8 december 2021


Constaterende dat:

Het college moties 3 en 4 uit de Statenvergadering van 9 juni 2021 niet heeft uitgevoerd

Overwegende dat:

  • In het interpellatiedebat op 8 december er onvoldoende reflectie, politieke sensitiviteit en empathisch vermogen door het college hierover is getoond
  • PS niet volledig is ge├»nformeerd over de initiatieven richting het ministerie

X Spreken uit (dictum)

Dat de Staten de gang van zaken en de handelswijze van het college op dit dossier betreurt en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (JA21), J. Luijendijk (PvdD), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS) M.A. Khedoe (DENK), W.F. Mulckhuijse (SP), J.N. Simonse (SGP), W. Boutkan (PVV), F.A. Achtien (VVD), P.A. van der Starre (Fractie van der Starre)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geef alle Flevolanders een voordelig tarief

Lees verder

Motie Besluitvorming anterieure overeenkomst datacenters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer