Motie Stil­te­ge­bieden


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

29 juni 2022

Constaterende dat:

Bepaalde gebieden zijn aangemerkt als een stiltegebied door de provincie;

Is gebleken dat deze gebieden ook bovengemiddeld worden gebruikt voor recreatiedoeleinden;

Overwegende dat:

Stiltegebieden in onze provincie een belangrijke plek zijn voor zowel dieren als mensen;

  1. Ruimte in onze provincie schaarser dreigt te worden door toegenomen woningbouw en werkgelegenheid;
  2. De reeën, en andere dieren in het gebied massaal op de vlucht slaan door het geluid van de recreanten;
  3. De reeën daardoor op wegen raken en worden aangereden door automobilisten;
  4. Het aantal aangereden reeën het laatste jaar dan ook sterk is toegenomen omdat het leefgebied van de dieren steeds verder krimpt;
  5. Stiltegebieden ook een plaats zijn waar mensen tot rust kunnen komen en verbondenheid met de natuur kunnen vinden;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

Met goede oplossingen te komen om recreatie in onze stiltegebieden beperkt te houden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Jesse Luijendijk (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Grote stappen snel thuis

Lees verder

Motie MRB indexatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer