Motie Stil­te­ge­bieden


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

29 juni 2022

Constaterende dat:

Bepaalde gebieden zijn aangemerkt als een stiltegebied door de provincie;

Is gebleken dat deze gebieden ook bovengemiddeld worden gebruikt voor recreatiedoeleinden;

Overwegende dat:

Stiltegebieden in onze provincie een belangrijke plek zijn voor zowel dieren als mensen;

  1. Ruimte in onze provincie schaarser dreigt te worden door toegenomen woningbouw en werkgelegenheid;
  2. De reeën, en andere dieren in het gebied massaal op de vlucht slaan door het geluid van de recreanten;
  3. De reeën daardoor op wegen raken en worden aangereden door automobilisten;
  4. Het aantal aangereden reeën het laatste jaar dan ook sterk is toegenomen omdat het leefgebied van de dieren steeds verder krimpt;
  5. Stiltegebieden ook een plaats zijn waar mensen tot rust kunnen komen en verbondenheid met de natuur kunnen vinden;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

Met goede oplossingen te komen om recreatie in onze stiltegebieden beperkt te houden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Jesse Luijendijk (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer