Motie koe in de wei


16 november 2011

Motie nr.: 39

Voorstel inzake: Stimuleren weidegang koeien

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 november 2011

Constaterende dat:

  • weidegang het dierenwelzijn en de biodiversiteit bevordert (Bij bedrijven zonder weidegang komen meer klachten bij dieren voor zoals uierontsteking, vruchtbaarheidsproblemen en klauwproblemen, weidegang draagt bij aan meer mogelijkheden voor het dier tot het vertonen van natuurlijk gedrag, en bedreigde weidevogels hebben baat bij natuurlijke begrazing van, en fecaliĆ«n van koeien in grasland);
  • de Flevolandse burger waarde hecht aan het beeld van de koe in de wei als onderdeel van het Flevolands landschap;

Verzoeken het College:

  • zonder beperkingen vooraf, een open en waardevrije inventarisatie te houden van alle mogelijke bestuurlijke instrumenten en impulsen die de aanwezigheid van koeien in weiden vergroten, voor nadere bespreking door de Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer