Motie Carnivoor? Geef het door!


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

 • Vlees, vis en zuivel de meest milieu en klimaat belastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;
 • Een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon bevorderlijk voor de gezondheid is;
 • De voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
 • Er tijdens bijeenkomsten van de provincie Flevoland, bijvoorbeeld tijdens PS-vergaderingen, zuivel en vlees wordt aangeboden als de standaard, uitzonderingen daargelaten;
 • De Provincie Flevoland hierbij standaard aan genodigden vraagt of zij hun dieetwensen willen doorgeven;
 • Bij het hanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ van professor Henriëtte Prast, de norm wordt omgedraaid, waardoor mensen die geen dieetwensen hebben doorgegeven standaard een maaltijd krijgen aangeboden zonder vlees of vis;
 • In dit systeem iedereen de maximale keuzevrijheid behoudt om vlees of vis te eten;
 • Het regelmatig voorkomt dat er onvoldoende aanbod is voor mensen die uit principe of als flexitariër willen kiezen voor vegetarisch/plantaardig eten, terwijl er van het gangbare eten met vlees of vis heel veel overblijft;

Overwegende dat:

 • De Provincie een voorbeeldfunctie heeft en ook het goede voorbeeld zou moeten geven in de plantaardige eiwittransitie, zoals ook door de gezondheidsraad en het voedingscentrum geadviseerd wordt;
 • Een meer plantaardig voedingspatroon een positieve bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelen en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk;
 • Er met het standaard aanbieden van plantaardige maaltijden gezondheidswinst kan worden behaald;
 • Verschillende overheden het concept “Carnivoor? Geef het door!” hebben doorgevoerd in hun catering;
 • Verspilling van eten altijd zonde is, maar verspilling van vlees, vis of zuivel extra zonde, omdat dat veel meer grondstoffen heeft verbruikt en dierenleed heeft veroorzaakt;
 • Door de norm om te draaien er altijd voldoende eten voor iedereen beschikbaar is en minder verspilling zal plaatsvinden.
 • Doordat er waarschijnlijk minder verspilling zal plaatsvinden, kunnen ook de kosten van de catering omlaag;

□ Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

Voor maaltijden, op het Provinciehuis en bij door de provincie Flevoland georganiseerde bijeenkomsten, een plantaardige basis te nemen en vlees, vis of zuivel optioneel te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen