Een trans­pa­rante overheid en priva­cy­be­scherming


Privacy, open­baarheid van bestuur en vrijheid van menings­uiting zijn essen­tieel

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers, openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting. De Partij voor de Dieren vindt dat privacygevoelige data in principe alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor die data zijn verkregen en veilig en alleen maar tijdelijk moeten worden opgeslagen.

Wij vinden dat de provincie burgers actief bij de politiek en besluitvorming moet betrekken. Onder meer door het helder en actief bekendmaken van besluiten zodat burgers hier eenvoudig kennis van kunnen nemen. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten.

Het standpunt Een transparante overheid en privacybescherming is onderdeel van: Overheid en samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties