Klimaat­neu­traal provin­ciehuis


10 mei 2017

Motie nr.: 9
Onderwerp: Klimaatneutraal provinciehuis
Agendapunt: 7
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel: 2042813

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • de provincie van de Flevolanders en de Flevolandse bedrijven vraagt hun huis en bedrijf de komende decennia energieneutraal te maken;

Overwegende dat:

  • de provincie Flevoland een voorbeeldfunctie heeft ten aanzien van het behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • de provincie de lat hoog legt door te investeren in de beste kwaliteit zonnepanelen met het hoogste rendement voor het provinciehuis;

Verzoeken het college:

  • te streven naar op termijn het klimaatneutraal maken van het provinciehuis en andere provinciale gebouwen;
  • hiervoor een overzicht van reeds gedane en nog mogelijke maatregelen op te stellen op te stellen en de uitkomst van de motie verder te bespreken in de commissie Bestuur;
  • daarbij aan te geven welke investeringen zij hiervoor zal moeten nemen;
  • deze ambitie actief uit te dragen om zo bij te dragen aan een voorbeeldfunctie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, SGP, 50PLUS, Senioren+Flevoland

Lees onze andere moties

Bescherming intrinsieke waarde natuur

Lees verder

Motie vreemd: Herziening bijlage 3 verordening Wet Natuurbescherming n.a.v. onjuiste informatie GS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer