Bescherming intrin­sieke waarde natuur


10 mei 2017

Motie nr.: 10
Onderwerp: Bescherming intrinsieke waarde natuur
Agendapunt: 7
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel: 2042813

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • de provincie met de invoering van de Wet natuurbescherming een nieuwe verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het beleid en beheer van natuurbescherming;

Overwegende dat:

  • de intrinsieke waarde van de natuur is vastgelegd in de Wet natuurbescherming, artikel 1.10, lid 1a;

Verzoeken het college:

  • de intrinsieke waarde van natuur zichtbaar tot uiting te laten komen in het Flevolands beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, CU, SGP, 50PLUS, Senioren+Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer