Jacht op vossen met kunst­licht


30 mei 2012

Motie nr.: 14

Voorstel inzake: Het Flevolandschap namens Provinciale Staten te verzoeken de ontheffing voor gebruik van kunstlicht bij de jacht op vossen in te trekken.

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 30 mei 2012

Constaterende dat:

  • Er in 2009 door de provincie een ontheffing verleend is (tot en met 31 december 2013) aan jagers van faunabeheer om gebruik te maken van kunstlicht (lichtbakken) bij het schieten op vossen in het Greppelveld;

Overwegende dat:

  • Het gebruik van kunstlicht bij de jacht op vossen volgens het Beneluxverdrag een verboden middel is;
  • Het Beneluxverdrag boven de Flora- en Faunawet gaat;
  • De Rechtbank van Leeuwarden halverwege 2010 heeft uitgesproken dat het gebruik van kunstlicht bij de jacht of schadebestrijding een verboden middel is;
  • De Rechtbank van Utrecht vorige maand het gebruik van kunstlicht door jagers heeft geschorst;
  • De provincie Flevoland begin 2011 de ontheffing voor gebruik van kunstlicht bij de jacht op vossen aan dijken onmiddellijk heeft moeten intrekken omdat de Rechtbank in Zwolle uitsprak dat het gebruik van kunstmatige lichtbronnen niet is toegestaan;
  • De rechter in deze zaak heeft bevestigd dat er op grond van het Beneluxverdrag geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt;

Verzoeken het College:

  • Het Flevolandschap namens Provinciale Staten te verzoeken de aanvraag voor de ontheffing voor het gebruik van kunstlicht bij de jacht op vossen door jagers in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren.

Mede-indieners: SP, GroenLinks, D66

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

(15)

Tegen

(22)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer