Investeer in natuur­herstel nu


Amen­dement Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 11 november 2020

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen:

5. In de begroting 2021 500.000 euro beschikbaar te stellen ten laste van de brede bestemmingsreserve en dit te verwerken in de 7e wijziging van de Programmabegroting 2020 (tevens 1e begrotingswijziging 2021) en toe te voegen aan de posten “aanpak stikstof: robuuste natuur” (250.000 euro) en “actieplan biodiversiteit” (250.000 euro) om de meest urgente investeringen in 2021 te kunnen plegen.

Toelichting
Er is in de begroting slechts 50.000 euro voor spoor 4, robuuste natuur, van de aanpak stikstofcrisis en slechts 250.000 euro voor het actieplan biodiversiteit beschikbaar. Deze budgetten zijn, ongeacht het later te kiezen ambitieniveau, volstrekt onvoldoende en doen geen recht aan de ernst en omvang van de stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Maak van Flevoland een bijenhotel!

Lees verder

Investeer in Natuurherstel straks

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer