Inven­ta­ri­satie Dieren­welzijn


11 november 2015

Motie nr.: 13

Onderwerp: Inventarisatie Dierenwelzijn

Agendapunt: 6

Onderwerp Statenvoorstel: programmabegroting 2016

Nummer Statenvoorstel: 1780051

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 11 november 2015

Overwegende dat:

  • de provincie een rol zou kunnen spelen in het verbeteren van dierenwelzijn;

Verzoeken het college:

  • een Inventarisatie Dierenwelzijn op te stellen waarin omschreven staat hoe dierenwelzijn binnen het huidige beleid aandacht heeft en wat de mogelijkheden voor de provincie zijn om dierenwelzijn eventueel te verbeteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: VVD, SP, D66, Senioren+Flevoland

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

VVD, SP, D66, 50PLUS, PVV, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Senioren+Flevoland(34)

Tegen

SGP(6)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer