Geen extra procesgeld voor Lelystad Airport


Amen­dement Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 11 november 2020

Het navolgende beslispunt toe te voegen

5. De in de Najaarsnota 2020 voorgestelde verhoging van het procesgeld Lelystad Airport met 100.000 euro per jaar (vanaf 2022 en verder) ten laste van de reserve procesgelden gebiedsontwikkeling te schrappen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen