Bescherming Otters


12 november 2014

Onderwerp: Bescherming otters

Motie nr.: 12

Agendapunt: 5a

Onderwerp: Programmabegroting 2015

Nummer Statenvoorstel: 1646208

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • de provincie Landschapsbeheer jaarlijks ondersteunt voor het monitoren van otters;
  • er situaties worden geconstateerd waar kleinere knelpunten met eenvoudige middelen zouden kunnen worden opgelost, b.v. door het plaatsen van loopplanken onder duikers en bruggen;
  • er passsages met kapotte of vergane loopplanken worden aangetroffen;

Overwegende dat:

  • het weinig nut heeft om dieren uit te zetten en te monitoren wanneer zij worden doodgereden of vast komen te zitten;
  • het financieel het meest voordelig is om passages te plaatsen of vervangen tijdens de monitoring van vrijwilligers van Landschapsbeheer;

Verzoeken het college:

  • Landschapsbeheer jaarlijks met 15.000 euro te ondersteunen om tijdens de monitoring knelpunten voor otters te onderhouden of vervangen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Overgenomen

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer