Amen­dement Extra bijdrage subsi­die­re­geling Groene daken en gevels


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021


Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
2.Het (netto) voordelig saldo van de Zomernota 2021 van 0,8 mln EUR toe te voegen aan de Brede Bestemmingsreserve;

X te vervangen door
2. Van het (netto) voordelig saldo van de Zomernota 2021 (0,8 mln EUR), 250.000 EUR op
te nemen in de begroting voor een uitbreiding van de “Subsidieregeling Groene daken en
gevels‚ÄĚ en het resterend voordelig saldo toe te voegen aan de Brede Bestemmingsreserve;

Toelichting:
De subsidieregeling Groene daken en gevels is succesvol verlopen. Er resteert nog een bedrag van 40.000 EUR, dat naar verwachting eind juli zal zijn uitgegeven. Daarmee is het beschikbare budget van 500.000 EUR volledig uitgeput. Gezien de grote belangstelling voor deze subsidie regeling en de belangrijke bijdrage die groene daken leveren aan geleidelijke afvoer van regenwater, isolatie, verkoeling, opname van fijnstof en biodiversiteit, wordt voorgesteld de subsidieregeling met 250.000 EUR te verhogen.


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie (1), DENK, SGP, D66, SP, PvdA, GroenLinks

Tegen

JA21, VVD, PVV, CDA, 50PLUS, FvD, ChristenUnie (2)