Bijdrage sane­rings­opgave Windpark Zeewolde


21 juni 2017

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 21 juni 2017
Agendapunt 7a: Saneringsopgave Windpark Zeewolde

De Partij voor de Dieren is voorstander van de sanering van de windmolens volgens het regioplan. Voor ons geldt daarbij niet op de eerste plaats de doelstelling die we van het rijk hebben gekregen, maar het doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. We waren het daarom zeker niet eens met het amendement om de hoogtes van de molens in heel Flevoland te beperken, waardoor bij gelijkblijvend aantal nieuwe molens de hoeveelheid duurzame energie kleiner zou worden en meer molens plaatsen meer kansen geeft op slachtoffers van vogels. Gelukkig is gebleken dat in de praktijk van dat amendement niet veel terecht komt.

Waar het vandaag om gaat is dat in het regioplan is uitgegaan van een initiatiefnemer per gebied. Er zijn nu twee partijen (Windpark Zeewolde BV en de Ontwikkelgroep Zeewolde) die het onderling niet eens kunnen worden om als één partij verder te gaan. In theorie zou dan de mogelijkheid kunnen worden overwogen om toch te werken met twee initiatiefnemers, maar dat lukt ook niet, want parijen zijn het niet eens over de verdeling van de windmolens. Wat betreft die verdeling waar partijen het niet eens over kunnen worden, lezen we in de stukken overigens niet wat de overheden een juiste verdeling zouden vinden.

Er is een uitgebreide bemiddelingspoging gedaan. Die is mislukt. Het zal weinig zinvol zijn om dat nog een keer te proberen. Bovendien is er haast. Als de SDE+ subsidie wordt misgelopen, dan zal het geen haalbaar project meer zijn.

We begrijpen dat nu de eerste stap in de onteigeningsprocedure zou moeten worden genomen om niet te riskeren dat de sanering mislukt. Wij begrijpen ook dat we nu niet het definitieve besluit nemen tot onteigening, maar slechts een besluit over de noodzakelijke eerste stap in het onteigeningsproces.

Maar van de andere kant kan dit besluit de onderhandelingsverhouding tussen de twee partijen beïnvloeden. We hebben in de brief van de Ontwikkelgroep gelezen dat ze in het begin niet tevreden waren over de voorwaarden, maar dat gebleken is dat de voorwaarden nu nog ongunstiger geworden zijn. Wat gaat de gedeputeerde doen om te zorgen dat er wel een gelijk speelveld blijft?

Het is jammer dat we dit niet eerst in de commissie hebben kunnen bespreken, omdat de ministers eerder op vakantie gaan dan wij (en wij dus langer doorwerken). We hebben vanmiddag een uitzondering gemaakt voor 1 inspreker, maar als we het agendapunt anders geagendeerd hadden, hadden andere insprekers zich wellicht ook gemeld om in te spreken, en dat hoort bij een zorgvuldig proces. Onteigening kan nodig zijn, maar het blijft een zwaar middel. Maar laten we vooral het doel niet vergeten, en dat mag niet vertraagd worden.

2e termijn
Voorzitter, zoals eerder ook al is gezegd: ook wij hebben het gevoel dat de commissie buitenspel wordt gezet. En ik hou niet eens van voetbal. Zoals in de agenda ook al stond: een behandeling in de commissie ECHT voorkomen moet worden. De route die bewandeld wordt, is verre van sjiek, om eens een ander woord te gebruiken. We zijn blij met de toezegging van de Gedeputeerde na de schorsing. Maar wij zullen voor of tegen moeten stemmen en niet ergens tussenin. Er wordt met stelligheden gestrooid. Aan ons te taak om daar de waarheid uit te kiezen. En we kennen de waarheid van GS inmiddels al wel. Onteigening is een zeer zwaar middel. Maar we willen niet op ons geweten hebben dat de transitie naar duurzame energie vertraging oploopt. Draagvlak is belangrijk, heel belangrijk, en een zorgvuldig proces ook, maar het tegengaan van klimaatverandering heeft de hoogste prioriteit. Wij zullen instemmen met het voorstel.

De vergadering is hier terug te zien.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer