Start­no­titie toekomst­beeld energie 2050 en ener­gie­agenda 2030


16 maart 2016

Door Leonie Vestering tijdens de commissie Duurzaamheid van 16 maart 2016

Wij denken dat we ons goed moeten realiseren dat de energieagenda een onderdeel is van de klimaatagenda. De energieagenda gaat over de broeikasgassen uitgestoten door energie, de klimaatagenda gaat verder, o.a. met uitstoot van andere broeikasgassen dan CO2. De energieagenda biedt dus geen oplossing voor de uitstoot van CO2 equivalenten.

Wij denken dat we vooraf moeten afspreken wat we onder de doelstelling voor 2030 verstaan. In 2020 zijn we energieneutraal zonder vervoer, daarna moeten we zorgen dat we die energieneutraliteit behouden tot 2030 en daarnaast energieneutraal worden inclusief vervoer. Naar onze mening zou die laatste doelstelling eigenlijk klimaatneutraal voor vervoer moeten zijn. Het gaat er niet om dat we wat meer windmolens plaatsen, zodat we de energie van vervoer compenseren, terwijl de uitstoot door verkeer gewoon ongeveer hetzelfde blijft. De insteek moet zijn dat we werkelijk de uitstoot van broeikasgassen door verkeer beperken. Dat is best een uitdaging.

In het coalitieakkoord wekte de daarin opgenomen doelstelling -intensieve bedrijven naar Flevoland halen- verbazing, want als je 100% duurzaam wilt worden, dan ga je normaal gesproken ook kijken waar op energie bezuinigd kan worden en niet hoe je het energieverbruik kunt laten toenemen. Deze doelstelling moet dan betekenen dat de coalitie meer duurzame energie wil opwekken dan de oorspronkelijke doelstelling, namelijk de extra energie van die energie-intensieve bedrijven. Maar die bedrijven zouden zelf ook al de doelstelling moeten hebben om meer duurzaam te gaan werken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze dat niet gaan doen, als ze naar Flevoland komen. Er is natuurlijk niets op tegen om meer duurzame energie te gaan opwekken dan nodig voor de 100% en daar zouden we dan de doelstelling op kunnen aanpassen, ongeacht of die bedrijven hier wel of niet naartoe gaan verhuizen.

In feite hebben we natuurlijk al een energie intensief bedrijf binnengehaald, namelijk de uitbreiding van Lelystad Airport, nu eerst naar 25.000 vliegbewegingen en daarna naar 45.000. Heeft GS al berekend wat dat betekent in energietermen voor de doelstelling van 2030 en het toekomstbeeld?

Ons is niet duidelijk waarom PS in fase 3 alleen maar beeldvormend betrokken is. Dat is dan blijkbaar nog een niveau lager dan wensen en bedenkingen. Vervolgens mag PS wel de middelen beschikbaar stellen. Dat lijkt onlogisch, want als we middelen beschikbaar moeten stellen, moeten we daar ook iets over te zeggen hebben. We kunnen dan natuurlijk amenderen, maar het lijkt logischer dat PS echt zeggenschap krijgt over de energieagenda.

Er wordt voorgesteld om 0,9 fte extra in te huren. We hebben in het verleden altijd het standpunt gehad dat de voorkeur wordt gegeven aan werken met vast personeel en inhuur te beperken. De reden wat ons betreft is dat het verstandiger is om met eigen personeel te werken, zodat de kennis binnen de organisatie blijft. Dat geldt te meer bij langdurige processen, zoals dit. Natuurlijk willen we ook dat het proces niet vertraagd wordt. Onze vraag is of GS na wil gaan of inhuur echt nodig is voor de versnelling, of dat het ook mogelijk is met verschuiving binnen de organisatie. Of gaat het om inhuur van bepaalde kennis, die we niet in huis hebben?

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer