Bijdrage Mede­deling Inven­ta­ri­satie Dieren­welzijn


16 maart 2016

Door Leonie Vestering tijdens de commissie Duurzaamheid van 16 maart 2016

Op 11 november 2015 heeft onze fractie een motie ingediend om een inventarisatie op te laten stellen van de huidige inspanningen van de provincie om het welzijn van dieren te beschermen. Het overzicht vormt een goed startpunt om te komen tot een nota dierenwelzijn. We hadden besloten het proces te splitsen, eerst kijken wat de provincie al doet en dan zien wat de mogelijkheden zijn voor verbetering of uitbreiding. Nu zouden wij als Partij voor de Dieren hier natuurlijk vandaag een hele uitgebreide reactie op willen geven. Maar dan heb ik met alleen onze bijdrage aan de totale 45 minuten van vanavond niet genoegd. Daarom zal ik met hoofdlijnen reageren en wil ik de csie verzoeken dit onderwerp na de zomer opnieuw te agenderen zodat wij hier verder over kunnen praten.

In de inventarisatie lezen wij dat de inzet voor het welzijn van gehouden dieren binnen de provincie geen apart taakveld is. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat het geen kerntaak is. Maar we hebben een open huishouding en dat wil zeggen dat we ook extra taken kunnen uitvoeren die voor Flevoland belangrijk zijn. Dus we kunnen ook tot op zekere hoogte op het gebied van dierenwelzijn zelf bepalen welke andere taken we op ons willen nemen. Het is een onderwerp wat steeds sterker leeft in de maatschappij. De burger wil dat de overheid zich ermee bezig houdt, maar de verschillende overheden trekken zich nog te vaak terug op formele verantwoordelijkheden. Er is zelfs een Partij voor de Dieren.

Tijdens de indiening van onze motie in november vorig jaar is onze fractie uitgedaagd om als ‘dierenexperts’ met een initiatief te komen. Deze uitdaging gaan we graag aan. Wij willen dan ook deze korte tijd vandaag benutten om u een doorkijkje te geven naar onze ideeën over de verdere uitwerking die we later dit jaar, na het zomerreces, graag verder met u bespreken middels een initiatiefnota Dieren.

Onze fractie ziet op 2 verschillende niveaus mogelijkheden om het welzijn van dieren binnen de provincie verder te beschermen. Binnen de kerntaken van de provincie en binnen de mogelijkheden van onze open huishouding.

Binnen de kerntaken van de provincie zien wij mogelijkheden op het gebied van :

 • Het verder voorkomen van aanrijdingen van dieren
 • Het verder voorkomen en opheffen van ontsnippering van leefgebieden
 • Preventie van verdrinking door natuurvriendelijke oevers
 • Alternatieve oplossingen bij faunaschade
 • Verder aanleggen van bijenlinten
 • Ondersteuning bij controle en onderhoud van faunapassages
 • Intensieve veehouderij terugdringen
 • Handhaving gedragscodes
 • Vismigratieknelpunten bij sluizen, stuwen en gemalen opheffen
 • Mogelijkheden nieuwe wet natuurbescherming
 • Kansen om de dalende hazenstand terugdringen
 • Mogelijkheden op het gebied van jacht en visserij

Binnen onze open huishouding zien wij mogelijkheden in:

 • Extra zorg voor dieren die in niet-welzijn verkeren zoals zieke of gewonde vogels en wilde dieren
 • Weidegang/kalf bij de koe
 • Beschutting voor dieren met weidegang tegen zon en andere weersinvloeden
 • Duurzaam inkopen provincie
 • Onderzoek en onderwijs
 • Instellen verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn (gedeputeerde)

Verder mag niet vergeten worden dat inzet op een gezonder klimaat en een beter milieu óók bijdraagt aan dierenwelzijn en we de lat dus ook op die punten hoog moeten leggen. Niet alleen mensen, maar ook dieren hebben baat bij een beter klimaat en milieu en andersom liggen dierenwelzijnsverbeteringen regelmatig ten grondslag aan het bereiken van klimaat- en milieudoelstellingen.

En als laatste wil ik u erop wijzen dat indien er noodzaak is om de dierenpolitie te bellen, kiest u dan niet het nummer wat in het Overzicht staat, maar 144.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer