Start­no­titie Toekomst­beeld Energie 2030 en Ener­gie­agenda 2050


6 april 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 6 april 2016
A
gendapunt: 'Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2030 en Energieagenda 2050'

Voorzitter,

Wij kunnen instemmen met de 3 beslispunten. De Partij voor de Dieren is vanzelfsprekend blij met de ambities van het college voor 2020 en 2030 inzake energieneutraliteit. Wel denken wij dat het goed is om af te spreken wat we precies onder de doelstelling van 2030 verstaan. Want als je niet weet waar je heen wilt, dan kom je er nooit. Op dit moment is de ambitie omschreven als ‘energieneutraal inclusief vervoer in 2030’. Zo zullen er meer windmolens geplaatst worden om de energie van vervoer te compenseren. Maar de uitstoot door verkeer met bijbehorende negatieve effecten op het klimaat blijven dan gewoon hetzelfde. Wij willen daarom graag naar een klimaatneutraal 2030 in plaats van een energieneutraal. Op die manier kunnen we werkelijk de uitstoot van broeikasgassen door verkeer beperken. Dat is waar wij naartoe willen en wij hopen dat de gedeputeerde met ons mee gaat.

Een logische gedachte als je energie- of klimaatneutraal wilt worden, is dat je als provincie niet alleen duurzame energie opwekt, maar ook energie bespaart. Want wat je niet opmaakt, hoef je ook niet op te wekken. Toch heeft het college het doel om ‘intensieve bedrijven naar Flevoland te halen’. Een voorbeeld van zo’n energie-intensief bedrijf is Lelystad Airport dat als vervoersbedrijf ook valt onder de doelstellingen van 2030. In de commissievergadering van 16 maart gaf u aan dat er rapporten zijn gemaakt die de negatieve effecten van Lelystad Airport op het milieu heeft onderzocht, maar dat deze nog niet door het college zijn vastgesteld. Op dit moment is dus nog niet bekend wat de uitbreiding van Lelystad Airport betekent in energietermen en klimaattermen voor de doelstelling van 2030 en het toekomstbeeld. Wij zien de rapporten graag met haast tegemoet.

Het behalen van de ambities voor 2030 en 2050 is een langdurig proces waar de Provincie Flevoland aan zal moeten blijven werken. Wij zouden dan ook graag zien dan we de kennis binnen de organisatie houden en geven de voorkeur om te werken met vast personeel en inhuur te beperken. Onze vraag aan de gedeputeerde is dan ook of u inzage kunt geven in een planning om deze kennis binnenshuis te halen.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer