Perspec­tiefnota 2017-2021


10 mei 2017

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 10 mei 2017
Agendapunt 7: Persoectiefnota 2017-2021

De Provincie vraagt Flevolanders en Flevolandse bedrijven om hun huis en gebouwen de komende jaren energieneutraal te maken. Daar zijn wij als Partij voor de Dieren erg blij mee. De provincie zelf wil niet achterblijven en is voornemens te investeren in de allerbeste zonnepanelen voor onze daken. En daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook best heel trots op en ik hoop dan ook van harte dat deze zonnepanelen op de een of andere manier goed zichtbaar zullen zijn, niet alleen voor de drone van gedeputeerde Lodders, maar voor iedereen.

In mijn eerste termijn wil ik u graag vertellen waarom zonnepanelen op onze daken niet alleen energie in onze stopcontact bezorgt, maar ook energie brengt naar onze inwoners, onze Flevolandse bedrijven, onze medewerkers en aan onszelf.

Zonnepanelen leveren namelijk zo veel meer dan enkel stroom:

  • We kunnen andere provincies uitdagen met onze ideĆ«ele ambities
  • We kunnen vooroplopen in het gebruik maken van de beschikbare techniek om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken
  • We kunnen een voorbeeld zijn voor Flevolandse bedrijven, die een bijdrage willen leveren aan onze ambitie om energieneutraal te zijn; En:
  • We kunnen hoop bieden aan mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering.

Het rendement van de zonnepanelen op het dak van onze provinciale gebouwen valt niet alleen te meten in kilowatt, maar in haar voorbeeldfunctie, in de vorm van inspiratie en leiderschap.

De Commissaris van de Koning heeft tijdens de Integrale Commissie aangegeven dat we als Provincie de meest optimale vorm kiezen wanneer het gaat om de opwekking en het verbruik van haar energie. Maar de ecologische voetafdruk die we als overheid achterlaten behelst meer dan enkel de opwekking en het verbruik van energie. Het gaat ook om meer aspecten van onze bedrijfsvoering. De gemiddelde Nederlander leeft op veel te grote voet, en dat geldt ook voor ons als provincie. Er is in de wereld genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is volgens het WWF maar liefst 6,3 mondiale hectare per persoon. Simpel gezegd: er zijn 3,6 aardbollen nodig als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander. En zolang we dus die andere aardbollen nog niet gevonden hebben, lijkt het ons een goed idee om in te zetten om op gepaste voet te leven, of daar in ieder geval naar te streven. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Motie klimaatneutraal provinciehuis

Maar klimaatneutraliteit is niet het enige dat onze aandacht vraagt vandaag. We zouden ook graag nog aandacht willen geven aan onze nieuw verworven verantwoordelijkheden binnen de Wet Natuurbescherming. In deze wet staat, voor het eerst in de geschiedenis, de intrinsieke waarde van de natuur centraal. Naast de economische en recreatieve waarde die natuur biedt, heeft de natuur ook een eigen waarde. Een waarde die misschien niet direct tot nut is van de mens, maar die wel een wettelijke bescherming nodig heeft, en heeft gekregen in de Wet Natuurbescherming. Deze omslag in denkwijze over natuur zien wij nog niet terug in ons Flevolands beleid. In Nederland hebben we nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit. Dat vraagt onze zorgvuldigheid. In het coalitieakkoord is aangegeven dat we ruimte willen geven aan passende economische initiatieven die zowel bijdragen aan het toegankelijk maken van de natuur als aan het verbeteren van de natuurwaarden. Zo stond dit ook vermeld in de begroting voor dit jaar. Toch zien we dit niet terug in onze beleidsstukken. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Motie intrinsieke waarde natuur

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer