Luierpark en Kroonbos


25 mei 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 25 mei 2016
Agendapunt 9d: Situering projecten 'Luierpark' en 'Kroonbos' programma Nieuwe Natuur

Voorzitter, we kunnen instemmen met het voorstel. We waren even bang dat het Luierpark in de EHS was gepland, maar dat bleek gelukkig niet het geval. We hadden in de commissie nog gevraagd of er financiele implicaties waren, maar daar hebben we geen antwoord op gehad. We nemen daarom aan dat voor dit voorstel geen financiele middelen uit het programma nieuw natuur nodig zijn, want er is immers geen sprake van nieuwe natuur. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer