Een weinig duurzame Agenda Vitaal Plat­teland


17 mei 2017

Door Leonie Vestering
Commissie Duurzaamheid van 17 mei 2017
Agendapunt 9: Activiteiten Agenda Vitaal Platteland 2017

Dank u wel, voorzitter. Het verbaast ons dat het belangrijkste agendapunt -Duurzaamheid- niet uitgewerkt is. Het is natuurlijk goed dat het is meegenomen bij de andere agendapunten, maar daarbij lezen we dat dit ‘op de achtergrond’ is gebeurd. Dat hebben we helaas gemerkt en we zullen uitleggen waaraan. Hoe we een vruchtbare bodem, schoon water, rust, openheid, archeologie en cultuurhistorie kunnen behouden en ontwikkelen is niet de kernvraag van duurzaamheid. De vraag is, hoe kunnen we deze aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties. Als je vanuit dat perspectief kijkt naar de ontwikkelingen voor een vitaal platteland -dus duurzaamheid op de voorgrond in plaats van op de achtergrond- kom je tot andere conclusies. Schaalvergroting of zoiets als het voorgestelde ‘duurzame intensieve veehouderij’ -een prachtig voorbeeld van een contradictio in terminis- zijn bijvoorbeeld geen oplossingen tegen honger in de wereld. Integendeel. Het draagt bij aan het probleem. We zouden moeten kijken naar een eerlijke voedselverdeling, en als we dat integer doen, dan moeten we hand in eigen boezem steken. Want de Westerse wereld verbruikt relatief veel vlees en andere dierlijke producten en het kost veel meer grondstoffen om dit te produceren dan dat er voor eenzelfde hoeveelheid plantaardig voedsel nodig is. Met andere woorden: al zouden we de dierlijke eiwitten die we eten meer en meer vervangen door plantaardige, dan zal er op een zeker moment genoeg voedsel zijn voor iedereen ter wereld. Hoe mooi is dat? En dát is dus wel duurzaam.

De omslag van het gebruik van dierlijk voedsel naar het gebruik van plantaardig voedsel wordt ook wel de eiwittransitie genoemd, iets wat onze partij vaker aankaart. Het is eigenlijk jammer te constateren dat dit onderwerp niet al in de Agenda staat, want het is duurzaam, innovatief, het biedt mooie economische kansen voor Flevoland (het is hot, supermarkten zijn er volop mee bezig) en het is efficiënt gebruik van één van Flevolands grootste kwaliteiten: onze zeer vruchtbare bodem. Wij spraken met de OMFL en zij gaven aan dat Flevoland niet alleen uitermate geschikt is voor die zogeheten eiwittransitie die op dit moment booming is, maar ook dat de gehele keten op dit moment al in Flevoland gevestigd is. Deze sector wil groeien, er is ontzettend veel vraag naar, dus de sector kán hier ook prachtig groeien, maar dan hebben ze wel de inzet van de provincie nodig. We zijn erg benieuwd hoe de gedeputeerde denkt over de plantaardige eiwittransitie in Flevoland en de daarbij horende economische kansen voor Flevoland.

Dan ga ik nog even snel door de andere agendapunten:

Veehouderij: We hebben eerder als antwoord op onze vragen te horen gekregen dat boeren geen subsidie kunnen krijgen voor weidegang en om het kalf langer bij de koe te laten, omdat Flevolands beleid daarvoor ontbreekt en dit wel als voorwaarde voor subsidie gesteld wordt. Waarom hebben we dit beleid niet? Bent u bereid om dit op te stellen? En zoals ik eerder al even zei: duurzame intensieve veehouderij bestaat niet en ik krijg graag een toezegging van de gedeputeerde dat hij deze (bizarre) term zal aanpassen.

Schaalvergroting: hier heb ik al van gezegd dat dit geen duurzame oplossing is voor de honger in de wereld, maar het werkt de echte oplossing, namelijk kleinschalige boeren, zelfs tegen. Dit geldt ook voor het agendapunt Erfgrootte. Zoals we al eerder aan hebben gegeven, zouden we liever zien dat de provincie meer ruimte biedt aan kleinschalige, biologische bedrijven.

Agrarische structuurversterking: daar zijn we blij mee, want de dieren die in Flevoland worden gehouden, hebben natuurlijk weidegang nodig en dat is lastig te doen voor een boer als hij losse kavels heeft.

Natuur: Goed dat er gewerkt wordt aan de situatie voor de (weide- en) akkervogels. (Vanggewassen is een mooie manier van samenwerken met de natuur, maar nog mooier is te voorkomen dat er zoveel van deze stoffen in de bodem terecht komen. Door het bodemleven te beschermen, zal de grond vruchtbaarder zijn en minder bemesting nodig hebben.)

Bodem en Water: de vraag die gesteld wordt is hoe we de ontwikkeling van de agrarische sector hand in hand kunnen laten gaan met behoud en verbetering van het bodem- en watersysteem en het antwoord daarop is natuurlijk simpel: biologisch.

Tot slot hebben we nog een vraag over de Landschapsvisie, die meerdere keren wordt genoemd en waarover wordt gezegd dat deze nog ontwikkeld moet worden. Dat brengt ons namelijk een beetje in de war, want wij hebben vernomen dat hij al zo goed als af. We horen van de gedeputeerde dan ook graag in hoeverre de landschapsvisie al klaar is.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer