Algemene (finan­ciële) Beschou­wingen 2015


12 november 2014

Voorzitter,

We sluiten ons aan bij de complimenten voor de duidelijke stukken.

We gaan sterk vooruit. Dit jaar zien we voor het eerst het woord “dier” in de begroting en nog wel twee keer. Dat is volgens ons de laatste 8 jaar niet gebeurd. We hopen dat dat een teken is van meer aandacht voor dierenwelzijn met in de volgende statenperiode eindelijk een gedeputeerde dierenwelzijn, natuur en milieu. Daarmee bedoelen we niet een gedeputeerde die een bedrijf steunt wat cupcakes voor honden maakt zodat hun medicijnen lekker smaken.

We bedoelen een gedeputeerde die een integraal en vooruitstrevend natuur-, milieu- en dierenwelzijnsbeleid implementeert.

Bijen en insecten

We willen nu graag weer even aandacht vragen voor bijen. Het gaat wereldwijd en dus ook in Nederland zeer slecht met de bijen. Na overmatig gebruik van allerlei pesticiden, voedselschaarste en ziekten zijn de aantallen bijen zo dramatisch laag dat het zelfs de economie hard kan treffen. Boeren die groenten of fruit telen zijn in verschillende mate afhankelijk van de bestuiving van insecten, van alle landbouwgewassen is dat 76%. De honingbij speelt hierbij de grootste rol. De bestuiving door insecten heeft in Nederland, jaarlijks, een economische waarde van 1 miljard. Wanneer de bijen nog meer in aantal zakken of zelfs uitsterven zullen we over moeten gaan op handmatige bestuiving (zoals in China al gaande is). Dit brengt niet alleen boeren in grote moeilijkheden maar gaat ons dus ook een hoop geld kosten.

Gelukkig kunnen we zelfs op de schaal van onze provincie een belangrijke rol spelen in het behoud van bijen, door hen meer voedsel en nestgelegenheid aan te bieden.

Wij denken hierbij aan het deels inrichten van de bermen van fietspaden voor bijen. Daarnaast kunnen we nabij verschillende fietsknooppunten een 'bijenfestijn' maken. We hebben hierover gesproken met Landschapsbeheer en stellen ons daar een plek bij voor die vol wordt gezaaid met verschillende kleurrijke bloemen, een zandheuveltje voor nestgelegenheid, het plaatsen van insectenhotels en een informatiebord. Voor de recreant is dit informatief en prachtig om te zien. Zodoende maken we de natuur ook weer wat beleefbaarder. We hebben hiervoor een motie opgesteld.

(De dekking hiervoor zal nog bepaald moeten worden, dat willen we graag nog even overleggen dus voor nu in elk geval het inhoudelijke deel.)

Onderzoek WUR

Enige tijd geleden hebben we een rapport ontdekt van Wageningen Universiteit gemaakt voor Zuid-Holland. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de mogelijkheden binnen het provinciaal beleid ter verbetering van dierenwelzijn. In het rapport staan opties beschreven hoe Zuid-Holland, indien wenselijk, verbeteringen zou kunnen aanbrengen ten opzichte van dierenwelzijn. Omdat dit rapport heel specifiek op Zuid-Holland gericht is zouden wij graag zien dat er voor Flevoland eenzelfde rapport wordt gemaakt. Het gaat hier om een betrekkelijk kleine en eenmalige uitgave die we mogelijk vanuit de algemene reserve kunnen dekken.

We dienen daartoe een motie in.

Otters

Dan de otters. Landschapsbeheer treft bij de monitoring van de otters veelal vergane of kapotte passages aan. Het gaat hier om de kleinere knelpunten zoals die onder bruggen en duikers. Onder andere met planken zijn hier passages gemaakt, maar wanneer deze ontbreken of stuk zijn kiest de otter voor de oversteek over de weg, met alle gevolgen van dien. U heeft het vast herhaaldelijk op het nieuws voorbij zien komen. Het monitoren en uitzetten van deze dieren lijkt van weinig nut wanneer ze worden platgereden. Wij willen dus graag de otters een handje helpen door te zorgen dat hun passages veilig voor ze worden en blijven. Het is financieel het meest voordelig wanneer de vrijwilligers van Landschapsbeheer dit tegelijkertijd met de monitoring kan aanpakken.

Ook hiertoe dienen we een motie in. De kosten kunnen mogelijk ondergebracht worden bij 'de jaarlijkse onderhoudskosten infrastructuur in de strategische uitvoeringsplannen': daar valt onder andere het groen langs provinciale wegen onder. Wellicht kunnen we van de gedeputeerde horen of dit een mogelijkheid is.

Als laatste dienen we graag nog een motie in waarin wij verzoeken om bij het ontwerp van de nieuwe website een sectie te maken met verleende vergunningen en ontheffingen gesorteerd op onderwerp of datum en dit ook de omgevingsdienst te verzoeken. Tot nu toe worden vergunningen en ontheffingen verwijderd na het termijn om bezwaren of zienswijzen in te dienen. We vinden dat ons voorstel bijdraagt aan duidelijkheid en transparantie.

Voorzitter, ik sluit af. We dragen graag ons steentje bij aan een mooie toekomst voor Flevoland, waar het fijn, gezond en veilig leven is. Ook voor dieren. Een provincie waar we kunnen genieten van natuur en dieren in het bos, water en veld. Waar mensen prettig kunnen werken en wonen, respectvol met elkaar en andere soorten omgaan zonder de aarde te overbelasten.

Tot zover.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer