Staten­vragen gevolgen vuurwerk voor verspreiding vogel­griep


Indiendatum: dec. 2016

Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland inzake het verhoogd risico op de verspreiding van vogelgriep door het verstoren van vogels door vuurwerk.

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten inzake het verhoogd risico op de verspreiding van vogelgriep door het verstoren van vogels door vuurwerk.

1.Bent u bekend met het onderzoek [1], [2] van de Universiteit van Amsterdam, de Luchtmacht en het KNMI over de massale verstoring van vogels in de Nieuwjaarsnacht? Acht u het mogelijk dat, door verstoring van besmette vogels in de wateren rond Flevoland in die nacht, er extra risico is dat bedrijven besmet raken met vogelgriep? Bent u het met ons eens dat gemeenten extra risico nemen besmetting vogelgriep te veroorzaken door geen vuurwerkvrije zones langs de kusten in te stellen? Heeft u de mogelijkheid daar iets aan te doen?

2.Bent u ermee op de hoogte dat er vuurwerk afgestoken wordt op recreatieterreinen in NNN gebieden, bij Natura2000-gebieden en zelfs binnen het vervoersbeperkingsgebied voor de vogelgriep [3]? Acht u het mogelijk dat, door verstoring door vuurwerk van vogels daar, er extra risico is voor besmetting met vogelgriep? Heeft u de mogelijkheid daar iets tegen te doen?

Bij voorbaat dank voor een spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Melissa Bax, lid Provinciale Staten.

[1] http://blog.oup.com/2015/12/new-years-eve-birds-exodus/

[2] Shamoun-Baranes, J. et al., 2011. Birds flee en mass from New Year’s Eve fireworks. Behavioral Ecology, 22 (6): 1173-1177. http://beheco.oxfordjournals.org/content/22/6/1173.full

[3] http://www.rvo.nl/dierziektencrisis/index.html

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 21 dec. 2016

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over het verhoogd risico op vogelgriep door vuurwerk, ingediend op 21 december 2016, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 februari 2017 (2027343).

Vraag 1: Bent u bekend met het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Luchtmacht en het KNMI over de massale verstoring van vogels in de Nieuwjaarsnacht? Acht u het mogelijk dat, door verstoring van besmette vogels in de wateren rond Flevoland in die nacht, er extra risico is dat bedrijven besmet raken met vogelgriep? Bent u het met ons eens dat gemeenten extra risico nemen besmetting vogelgriep te veroorzaken door geen vuurwerkvrije zones langs de kusten in te stellen? Heeft u de mogelijkheid daar iets aan te doen?

Antwoord:
Ja. In het specifieke geval van Flevoland is het niet uit te sluiten, maar ook niet met zekerheid te stellen, dat in de Nieuwjaarsnacht het besmettingsrisico voor vogelgriep verhoogd is geweest.

Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Voor zover wij weten heeft genoemd ministerie geen aanvullende maatregelen met betrekking tot vuurwerk afsteken afgekondigd.

Vraag 2) Bent u ermee op de hoogte dat er vuurwerk afgestoken wordt op recreatieterreinen in NNN gebieden, bij Natura2000 gebieden en zelfs binnen het vervoersbeperkingsgebied voor de vogelgriep 3? Acht u het mogelijk dat, door verstoring door vuurwerk van vogels daar, er extra risico is voor besmetting met vogelgriep? Heeft u de mogelijkheid daar iets tegen te doen?

Antwoord:
Deze gevallen zijn ons niet bekend. Echter, ook hier geldt dat het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer