Monde­linge vragen intrekken ontheffing knob­bel­zwa­nen­jacht


Indiendatum: sep. 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 21 september 2016

Allereerst wil ik graag aangeven dat wij verheugd zijn met het bericht dat de ontheffing voor het afschieten van knobbelzwanen in Flevoland door Gedeputeerde Staten is ingetrokken. Heel veel dank hiervoor. Maar het is echter wel 1,5 jaar tijd al de derde ontheffing die is ingetrokken omdat deze onrechtmatig was verstrekt. De Partij voor de Dieren heeft middels een motie en zowel mondelinge als schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de vele aantallen onrechtmatig verstrekte ontheffingen voor de afschot van zowel knobbelzwanen als grauwe ganzen en we hadden natuurlijk veel liever gezien dat de ontheffingen in de eerste plaats niet waren afgegeven. Toch tellen we in dit geval onze zegeningen, we zijn enorm blij dat deze ontheffing is ingetrokken. We hebben nog een verhelderende vraag over de motivatie hiervan.

Bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen heeft Gedeputeerde Staten aangegeven niet bereid te zijn om de ontheffing in te trekken. Vervolgens is er een hoorzitting geweest waarin de Stichting Vogel- en Natuurwacht heeft uiteengezet waarom de ontheffing niet deugde. Wat is uiteindelijk het doorslaggevende argument of argumenten geweest dat u de ontheffing nu wel heeft ingetrokken? Maar toen wij erom vroegen GS dit niet deed? Of is het voortschrijdend inzicht geweest? Of misschien beide? We horen het graag.

Ook willen wij graag weten hoeveel dieren er door deze onrechtmatig verstrekte ontheffingen de dood hebben gevonden.

Tweede termijn

Dank u wel voor de beantwoording. Ik wil graag nog van de gedeputeerde weten hoe het kan dat mede dankzij de Commissie Bezwaar en Beroep er op basis van exact dezelfde argumenten die de Vogelwacht heeft aangedragen als onze fractie heeft aangedragen in de schriftelijke vragen nu wel de ontheffing is ingetrokken, maar bij ons juist niet, terwijl het exact dezelfde argumenten waren.

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 21 sep. 2016

Door gedeputeerde Arie Stuivenberg

Voorzitter, dank u wel. Dank aan mevrouw Vestering voor de complimenten, maar ook de gestelde vragen. Voor wat betreft het voortschrijdend inzicht van het College: aan de hand van de advisering van de Commissie Bezwaar en Beroep is er nadrukkelijk gekeken naar art. 68 van de Flora en Faunawet. Daar wordt gesproken over die schadesituatie. We zijn tot de conclusie gekomen dat de Commissie Bezwaar en Beroep daar een punt had en dat is ook voor het college aanleiding geweest om de andere ontheffingen ook nog eens nadrukkelijk na te laten lopen, te betrekken bij de evaluatie van de beleidsregels waar wij binnenkort ook mee naar de staten zullen komen zodat dit soort ongein, als ik dat zo mag noemen, niet zal plaatsvinden. Voor wat betreft uw vraag hoeveel knobbelzwanen hier zijn hier nu de dupe van geworden: nul, want er is geen gebruik gemaakt van de ontheffing.

Tweede termijn

Ja, dat houdt verband met met de interpretatie van de schadedreiging. Daar werd hier in huis een andere uitleg aan gegeven dan dat de Commissie het doet op grond van diezelfde art. 68. We hebben onze knopen geteld en zijn meegegaan met het advies en wellicht bij de beantwoording van de vragen van de Partij voor de Dieren was dit nog niet zo aan de orde.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer