Zuinig omspringen met de open ruimte


Duurzame huis­vesting en bedrij­vigheid

Ruimte is een belangrijk goed in ons dichtbevolkte land. De Partij voor de Dieren vindt dat we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte die we nog hebben. Verschillende belangen maken soms aanspraak op hetzelfde gebied. Wij willen dat deze belangen zorgvuldig worden afgewogen via gedegen ruimtelijke ordeningsplannen. Het is daarbij van belang dat burgers betrokken worden en inspraak kunnen leveren.

De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening en bedrijvigheid moet gericht zijn op duurzame huisvesting en bedrijvigheid. Zo leidt het omvormen van leegstaande kantoorpanden tot meer woonruimte en dit zorgt ervoor dat er geen natuur meer opgeofferd hoeft te worden voor nieuwbouwwijken.

Het standpunt Zuinig omspringen met de open ruimte is onderdeel van: Duurzame keuzes

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties